HR|DE
Prijevodi24
Cijene i jezici

Cijene i jezici

Cijena je danas jedan od najvažnijih faktora koji je mjerodavan za uspješno poslovanje. No, uspjeh zaostaje ukoliko cijena i kvaliteta nisu ekvivalentni. Naše cijene za pismene prijevode su prilagođene našim klijentima. Svaki upit ozbiljno shvaćamo i prijevode obrađujemo profesionalno prema dobivenim uputama od strane klijenta i kontinuirano radimo na proširenju jezične ponude kako bismo Vam mogli pružiti kompletan paket jezične usluge. Trudimo se sa svakim klijentom uspostaviti individualan odnos i štoviše moguće pri svakom upitu izaći klijentu u susret s obzirom na cijenu i rok isporuke prijevoda.

Jezik nije jednak jeziku, stoga cijene variraju od jezika do jezika. Cijena prijevoda ne može biti ista za prijevod s hrvatskog na njemački jezik ili na arapski jezik. Postoje jezične skupine koje na našem području nisu toliko rasprostrane te za pojedine jezike nema dovoljno prevoditelja na tržištu pa ta činjenica u konačnici utječe na cijenu prijevoda.

Obračunska jedinica

Cijena pismenog prijevoda obračunava se prema broju autorskih kartica (1.500 znakova). Najmanja obračunska jedinica je jedna autorska kartica.

Izrazito stručni prijevodi

Kod izrazito stručnih trkstova, primjerice medicine, cijena se uvećava za do 50%. Predlažemo da nam dostavite tekst koji želite prevesti kako bismo mogli utvrditi o kojoj vrsti i količini teksta se točno radi. Nakon što nam dostavite dokumentaciju na uvid izradit ćemo Vam neobavezujuću ponudu.

Dnevna norma

Dnevna norma za pismene prijevode iznosi 6-8 autorskih kartica po radnom danu. Radni nalog koji smo zaprimili do 12 sati može u roku od 24 sata biti preveden, ovisno o raspoloživosti prevoditelja i kompleksnosti teksta.

Govorimo vašim jezikom

  • Prijevod isporučujemo u roku od 24 sata
  • Jedna cijena neovisno o smjeru prevođenja
  • Stručni prijevodi ne podliježu nadoplati
  • Lektura uključena u cijeni
  • Uz ugovor o suradnji dodatni popust
  • Dodatni popust na veće količine teksta

Sudski tumač

Ukoliko Vam treba ovjereni prijevod za gotovo svaki jezik iz naše ponude imamo ovlaštenog sudskog tumača. Pošaljite nam upit s dokumentom koji želite prevesti na mail te ćemo Vam poslati neobavezujuću ponudu za ovjereni prijevod od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Cijene

JezikBez ovjereS ovjerom
NjemačkiNa upitNa upit
EngleskiNa upitNa upit
SlovenskiNa upitNa upit
SrpskiNa upitNa upit
FrancuskiNa upitNa upit
TalijanskiNa upitNa upit
MakedonskiNa upitNa upit
MađarskiNa upitNa upit
PoljskiNa upitNa upit
ČeškiNa upitNa upit
RuskiNa upitNa upit
Ostali...Na upitNa upit

Mi vas razumijemo!

JK2-PARTNERI d.o.o.

Lermanova 57

HR-10000 Zagreb

E-mail: info@prijevodi24.com

Telefon: +385 91 128 128 1

Copyright JK2-Partneri d.o.o. |Schatz